درباره ما

شرکت مُدِرن مُحتَوایِ ایما

شرکت ایما از سال 1397 با هدف افزایش بسترهای پخش فیلم و سریال ویژه ناشنوایان به زبان اشاره فعالیت خود را آغاز نموده است. این مجموعه با داشتن تیم مجرب مسلط به زبان اشاره، تیم فیلمبرداری و تدوین و همچنین تیم تحقیق و توسعه در جهت پیشبرد اهداف شرکت گام برمیدارد.

ما برای ایجاد دسترسی پذیری هر چه بیشتر ناشنوایان به زبان اشاره جهت فهم و استفاده بیشتر از اماکن، خدمات و وب سایت ها تلاش میکنیم.

درباره ایما

شرکت مدرن محتوای ایما اولین مجموعه ارائه خدمات دسترسی پذیری برای ناشنوایان،ترجمه فیلم و سریال و همچنین تولید محتوا اختصاصی به زبان اشاره میباشد که فعالیت خود را از سال 1397 آغاز نموده است. 

تماس با ما

خیابان ستارخان، نرسیده باقرخان، پلاک 77، طبقه هفتم، واحد 14

66916706

ماموریت : مابرای توسعه شهرهای فراگیر تلاش میکنیم.