کارگاه جامع طراحی کمپین های دیجیتال خلاق

  • شناسایی مشکل
  • برسی رفتار آنلاین
  • ساخت پرسونا
  • طراحی

حضوری

شما بعد ازگذراندن این دوره با روش طراحی مدرن آشنا میشوید.

workshop چیست؟

اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook

این دوره با توجه به برسی رفتار مشتریان قبل از خرید، راه حل ها و روش ایجاد راه حل ها را به صورت کاربردی آموزش میدهد.

design creative digital campaign

 define problem,online behavior analysis, make persona,design