ایجاد دسترسی برای افراد ناشنوا

هر جا ناشنوایان حضور داشته باشند، زبان اشاره نیز وجود دارد. ناشنوایان و افراد دارای معلولیت شنوایی با توجه به محل زندگی خود از زبان اشاره متفاوتی  استفاده میکنند که با دستور زبان دارای تفاوت های چشم گیری است. 

-------------------------------------------------

چطور ناشنوایان میتوانند به محتواهای ویدیویی، صوتی، متنی دسترسی داشته باشند

با توجه به اینکه تنها مکانیسم ارتباطی افراد ناشنوا زبان اشاره میباشد، محتوی بصری، صوتی  باید با استفاده از مترجم زبان اشاره و یا زیر نویس ترجمه شود.

درباره خدمات ما

با توجه به اینکه گوشی های هوشمند به سبک زندگی جدید اضافه شده اند، فرصت مناسبی در جهت بهبود کیفیت و تعامل بیشتر ما با خدمات مخلتلف نیز کمک میکنند. 

ما با استفاده خدمات مبتنی بر QR CODE  و استفاده از مترجم زبان اشاره توضیحات آثار مختلف تاریخی و فرهنگی را به زبان اشاره، دسترسی معلولین به موزه ها و اماکن فرهنگی هنری را امکان پذیر میکنیم.

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ترجمه آثار فرهنگی و هنری و تاریخی

ایجاد دسترسی برای افراد ناشنوا

هر جا ناشنوایان حضور داشته باشند، زبان اشاره نیز وجود دارد. ناشنوایان و افراد دارای معلولیت شنوایی با توجه به محل زندگی خود از زبان اشاره متفاوتی  استفاده میکنند که با دستور زبان دارای تفاوت های چشم گیری است. 

-------------------------------------------------

چطور ناشنوایان میتوانند به محتواهای ویدیویی، صوتی، متنی دسترسی داشته باشند

با توجه به اینکه تنها مکانیسم ارتباطی افراد ناشنوا زبان اشاره میباشد، محتوی بصری، صوتی  باید با استفاده از مترجم زبان اشاره و یا زیر نویس ترجمه شود.

ما با توجه به نوع نیاز مخاطبان در اماکن مختلف راه حل های مختلفی با استفاده از زبان اشاره برای دسترسی هرچه بیشتر افراد دارای معلولیت شنوایی ارائه می دهیم.ما از QR CODE به عنوان ابزاری کمکی برای استفاده راحت تر ناشنوایان از خدمات و اماکن مختلف تفریحی، گردشگری، مذهبی استفاده میکنیم.